Trang chủ Tags Trendy Beat

Tag: Trendy Beat

TikTok Shop mở rộng tính năng mua sắm trong ứng dụng

TikTok Shop mở rộng tính năng mua sắm trong ứng dụng
TikTok vừa giới thiệu tính năng mới có trong TikTok Shop, tuỳ chọn thương mại điện tử của TikTok, cho phép nhà bán hàng hiển thị sản phẩm và chuyển đổi trong luồng (in-stream conversion). Sau quá trình thử nghiệm với một số nhà bán...

Bài Viết Mới