Trang chủ Tags Nhà xuất bản và Nhà quảng cáo

Tag: Nhà xuất bản và Nhà quảng cáo

Nhà xuất bản và Nhà quảng cáo: Sự khác biệt là gì?

Thuật ngữ quảng cáo trực tuyến thường xuyên gây ra rất nhiều nhầm lẫn. May mắn thay, sự khác biệt giữa nhà xuất bản và nhà quảng cáo rất dễ nhận ra. Nhà xuất bản là chủ sở hữu của không gian quảng cáo (còn được gọi...

Bài Viết Mới

Facebook, Amazon và Google cộng lại vẫn không bằng giá trị...

Giá trị của Apple hiện đang lớn hơn cả Facebook, Amazon và Google cộng lại. Với giá trị thị trường (Market Value) là 2.307...