Instagram thử nghiệm Tổng quan về hiệu suất hồ sơ “Creator Insights” dành cho thương hiệu

0
6837

Instagram đang bổ sung thêm một cách khác để giúp người sáng tạo thiết lập quan hệ đối tác với các thương hiệu, lần này thông qua màn hình “Creator Insights” mới trên hồ sơ của họ, cung cấp ảnh chụp nhanh về hiệu suất tài khoản của họ trong 30 ngày qua.

Instagram thử nghiệm Tổng quan về hiệu suất hồ sơ “Creator Insights” dành cho thương hiệu

Như bạn có thể thấy trong ví dụ này do Becca Alves đăng (và được chia sẻ bởi Lia Haberman ), giờ đây, những người sáng tạo được chọn có liên kết thông tin “Thông tin chi tiết về người sáng tạo” mới xuất hiện trên hồ sơ của họ, tài khoản thương hiệu này có thể nhấn vào để thu thập thông tin chi tiết về thông tin chi tiết gần đây của họ. 

Về cơ bản “Creator Insights” cung cấp cái nhìn tổng quan nhanh về:

  • Tổng số lượng người theo dõi
  • Tài khoản tiếp cận
  • Tài khoản đã tham gia

Một lần nữa, tất cả số liệu được hiển thị đều phản ánh khoảng thời gian 30 ngày trước đó, giúp bạn dễ dàng đánh giá mức độ nổi bật và hoạt động của từng tài khoản.

Tùy chọn nhanh “Thông tin chi tiết về người sáng tạo” dường như chỉ có tài khoản thương hiệu mới có thể xem được và chỉ có sẵn cho một số hồ sơ được chọn tại thời điểm này, nhưng đây có thể là một cách có giá trị để tạo điều kiện cho nhiều kết nối hơn giữa thương hiệu và những người có ảnh hưởng trên các mối quan hệ đối tác quảng cáo tiềm năng.

Theo Social Media Today

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here