Máy chủ quảng cáo so với DSP, SSP, DMP & CDP: Làm rõ sự khác biệt

0
35

Sẽ không phải là adtech nếu không có hàng trăm thuật ngữ và từ viết tắt để chúng ta giải mã.

Nếu bạn đọc to các từ viết tắt trong tiêu đề của hướng dẫn này, bất kỳ ai đang nghe có thể nghĩ bạn là một beatboxer.

Nếu may mắn, có lẽ bạn có thể gây ấn tượng với hội đồng giám khảo trên America’s Got Talent, ký hợp đồng với một công ty và thoát khỏi vòng xoáy của những thuật ngữ công nghệ khó hiểu này một lần và mãi mãi.

Nhưng, giả sử bạn cam kết đi trên con đường dài và quanh co của “adtechian”…

Hãy phân loại thuật ngữ POS (phân phối tích cực lạc quan) này để tránh tình huống FUBAR (không hiểu vì liên quan đến công nghệ quảng cáo) trong cuộc họp quảng cáo kỹ thuật số tiếp theo của bạn.

Máy chủ quảng cáo so với DSP, SSP, DMP & CDP: Làm rõ sự khác biệt

Máy chủ quảng cáo là gì?

Máy chủ quảng cáo đã là một thành phần cốt lõi của quảng cáo kỹ thuật số kể từ năm 1995 và tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong việc phân phát quảng cáo hiện đại.

Mục đích cơ bản của máy chủ quảng cáo là lưu trữ và quản lý quảng cáo từ các chiến dịch quảng cáo khác nhau, để tự động quyết định quảng cáo nào sẽ phân phát cho những khách truy cập nào trên các trang web nhất định và thu thập dữ liệu về cách người dùng tương tác với quảng cáo được hiển thị cho họ.

Máy chủ quảng cáo là một loại adtech (công nghệ quảng cáo) được sử dụng bởi:

 • Nhà xuất bản (được gọi là máy chủ quảng cáo “bên thứ nhất” khi được nhà xuất bản sử dụng)
 • Nhà quảng cáo (được gọi là máy chủ quảng cáo “bên thứ ba” khi được nhà quảng cáo sử dụng)
 • Đại lý quảng cáo (Các nhóm được thuê để vận hành DSP thay mặt cho các nhà quảng cáo)
 • Mạng quảng cáo (Nền tảng giúp nhà xuất bản quảng bá và bán không gian quảng cáo của họ)

Các tính năng do máy chủ quảng cáo cung cấp bao gồm khả năng:

 • Lưu trữ phương tiện bao gồm các quảng cáo (hình ảnh, video, âm thanh, v.v.)
 • Tự động phân phát các quảng cáo đã chọn cho khách truy cập dựa trên một tập hợp các quy tắc đã xác định
 • Thu thập dữ liệu như số lần hiển thị và số nhấp chuột khi khách truy cập tương tác với quảng cáo

Mặc dù máy chủ quảng cáo có các khả năng giống nhau bất kể ai sử dụng nó, nhà xuất bản có xu hướng tập trung vào việc sử dụng máy chủ quảng cáo để quản lý khoảng không quảng cáo và báo cáo của họ, trong khi nhà quảng cáo có xu hướng tập trung vào việc sử dụng chúng để quản lý quảng cáo trong chiến dịch quảng cáo của họ.

Trong cả hai trường hợp, máy chủ quảng cáo được sử dụng để thực hiện một loại giao dịch quảng cáo được gọi là “giao dịch trực tiếp”, có nghĩa là nhà xuất bản bán trực tiếp khoảng không quảng cáo có sẵn của họ (như tên của nó) cho nhà quảng cáo, dựa trên một tập hợp các các điều khoản thương lượng.

Khi thiết lập giao dịch trực tiếp, máy chủ quảng cáo của nhà xuất bản (bên thứ nhất) giao tiếp trực tiếp với máy chủ quảng cáo của nhà quảng cáo (bên thứ ba) để phân phối quảng cáo của nhà quảng cáo đến người dùng đang truy cập trang web của nhà xuất bản.


DSP là gì?

Trong tiếp thị và quảng cáo, DSP là viết tắt của “Nền tảng bên cầu”.

Nền tảng bên cầu là một phần của công nghệ quảng cáo được các nhà quảng cáo sử dụng.

DSP đóng vai trò như một giao diện để các nhà quảng cáo kết nối với hệ sinh thái quảng cáo có lập trình – và quản lý cách họ mua phương tiện quảng cáo từ hệ sinh thái đó.

Các tính năng do DSP cung cấp cho nhà quảng cáo bao gồm khả năng :

 • Theo dõi hiệu suất quảng cáo
 • Thực hiện đặt giá thầu thời gian thực (RTB) trên khoảng không quảng cáo có sẵn của nhà xuất bản
 • Xác định đối tượng mục tiêu
 • Kiểm soát giới hạn tần suất
 • Thiết lập ngân sách chiến dịch quảng cáo
 • Truy cập và mua khoảng không quảng cáo độc quyền từ các đối tác của nhà cung cấp dịch vụ DSP

Cách DSP kết nối các nhà quảng cáo với hệ sinh thái quảng cáo có lập trình

DSP cho phép các nhà quảng cáo kết nối với hệ sinh thái quảng cáo có lập trình theo một số cách khác nhau:

 • Trao đổi Quảng cáo: Bằng cách kết nối với sàn giao dịch quảng cáo qua DSP, các nhà quảng cáo có thể mua số lần hiển thị từ các mạng quảng cáo và nhà xuất bản được kết nối với sàn giao dịch bằng SSP. Ad Exchange tạo điều kiện cho các giao dịch có lập trình này giữa nhà xuất bản và nhà quảng cáo như một “thị trường mở” mà không có sự tham gia của các bên trung gian.
 • SSP: DSP có thể tích hợp trực tiếp với một hoặc nhiều SSP, một kết nối cho phép nhà quảng cáo mua khoảng không quảng cáo của nhà xuất bản mà không cần sử dụng trao đổi quảng cáo.
 • DMP: Nền tảng quản lý dữ liệu cung cấp dữ liệu đối tượng bên thứ ba bổ sung cho DSP. Với dữ liệu này, DSP có thể thiết lập tiêu chí đối tượng chính xác hơn trước khi đặt giá thầu trên khoảng không quảng cáo có sẵn của nhà xuất bản trong hệ sinh thái có lập trình.

Máy chủ quảng cáo so với DSP

Trong công nghệ quảng cáo hiện đại, điều khó hiểu nhất về máy chủ quảng cáo và DSP là thực tế là nhiều DSP được đóng gói cùng với máy chủ quảng cáo – khiến có vẻ như DSP thực hiện các hành động giống nhau của cả hai công nghệ.

Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp:

 • Máy chủ quảng cáo không cho phép các nhà quảng cáo kết nối với hệ sinh thái có lập trình.
 • DSP không thể lưu trữ các tệp quảng cáo và phân phát quảng cáo đến một trang web mà không có các chức năng do máy chủ quảng cáo cung cấp.
 • Một trong số ít khả năng được cả máy chủ quảng cáo và DSP chia sẻ là khả năng báo cáo về hiệu suất quảng cáo – một tính năng được xử lý dựa trên (các) nhà cung cấp dịch vụ đã chọn.

Máy chủ quảng cáo và DSP là các phần công nghệ riêng biệt với các chức năng và vai trò riêng biệt của chúng để thực hiện trong việc mua và phân phát quảng cáo, mặc dù nhiều mô tả dịch vụ muốn nhóm hai phần công nghệ quảng cáo này lại với nhau để thuận tiện cho việc tiếp thị.


SSP là gì?

Trong tiếp thị và quảng cáo, SSP là viết tắt của “Nền tảng bên cung” hoặc “Nền tảng bên bán”.

Nền tảng bên cung là một phần của công nghệ quảng cáo được các nhà xuất bản sử dụng.

SSP đóng vai trò như một giao diện để nhà xuất bản kết nối với hệ sinh thái quảng cáo có lập trình – và quản lý cách họ bán khoảng không quảng cáo của mình thông qua hệ sinh thái đó.

Các tính năng do SSP cung cấp cho nhà xuất bản bao gồm khả năng:

 • Thiết lập các quy tắc xung quanh loại nhà quảng cáo nào được phép đặt giá thầu trên khoảng không quảng cáo
 • Giới thiệu khoảng không quảng cáo có sẵn của họ cho hàng nghìn bên quảng cáo có liên quan
 • Tự động bán số lần hiển thị không gian quảng cáo có sẵn của họ cho các nhà quảng cáo đặt giá thầu cao nhất
 • Tạo các giao dịch được đảm bảo và các thỏa thuận hợp đồng cơ bản khác với các nhà quảng cáo cụ thể
 • Định cấu hình các tùy chọn như giá sàn (giá mua tối thiểu) để tối ưu hóa doanh thu từ trang web
 • Quản lý nhiều khía cạnh khác trong khoảng không quảng cáo của họ thông qua một giao diện duy nhất

Là một lưu ý quan trọng và dễ phân biệt về SSP – mặc dù chúng có hiệu quả cao trong việc bán khoảng không quảng cáo còn lại (khoảng không quảng cáo chưa được bán bằng các phương tiện khác) , việc sử dụng SSP để bán quảng cáo hầu như luôn ít sinh lợi hơn so với trường hợp nhà xuất bản thiết lập thỏa thuận trực tiếp với các đối tác quảng cáo của họ.

Tuy nhiên, do yếu tố thuận tiện được cung cấp bởi tự động hóa, sự đánh đổi về giá trị khoảng không quảng cáo thường được bù đắp bằng lượng thời gian tiết kiệm được bằng cách tận dụng quảng cáo có lập trình để bán một lượng lớn khoảng không quảng cáo mà nếu không sẽ không bán được.

Cách SSP kết nối các nhà xuất bản với hệ sinh thái quảng cáo có lập trình

SSP cho phép nhà xuất bản kết nối với hệ sinh thái quảng cáo có lập trình theo nhiều cách khác nhau (nhưng hơi khác về chức năng so với DSP) :

 • Mạng Quảng cáo: Bằng cách kết nối với các mạng quảng cáo, SSP có thể giới thiệu khoảng không quảng cáo của nhà xuất bản trên nhiều danh sách được một số lượng lớn các nhà quảng cáo duyệt qua. Mạng quảng cáo không bán khoảng không quảng cáo này theo chương trình, mà thay vào đó, tăng khả năng hiển thị và khả năng nhà xuất bản có thể thương lượng thủ công các giao dịch với các đối tác quảng cáo.
 • Ad Exchange: Khi được kết nối với Ad Exchange, khoảng không quảng cáo còn lại của nhà xuất bản có thể được bán đấu giá theo chương trình, có nghĩa là không gian quảng cáo nếu không bán được sẽ có thể tự động tạo ra doanh thu quảng cáo cho nhà xuất bản, mặc dù thường ở mức giá thấp hơn.
 • DSP: SSP có thể tích hợp trực tiếp với DSP được nhà quảng cáo sử dụng, cho phép bán khoảng không quảng cáo của nhà xuất bản bằng nhiều phương pháp trực tiếp có lập trình.
 • DMP: Tương tự như DSP, SSP cũng có thể kết nối với DMP để liên kết dữ liệu đối tượng của bên thứ ba với khoảng không quảng cáo của họ, cải thiện khả năng khoảng không quảng cáo của nhà xuất bản sẽ đáp ứng các thông số kỹ thuật của nhà quảng cáo.

Máy chủ quảng cáo so với SSP

Bạn có thể trải nghiệm cảm giác déjà vu ở đây nếu bạn không lướt qua phần DSP.

Các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo hiện đại thường kết hợp các máy chủ quảng cáo và SSP lại với nhau khi mô tả dịch vụ của họ – điều này có thể khiến chúng có vẻ như là cùng một công nghệ.

Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp:

 • Máy chủ quảng cáo không cho phép các nhà quảng cáo kết nối với hệ sinh thái có lập trình.
 • SSP không thể lưu trữ các tệp quảng cáo và phân phát quảng cáo đến một trang web mà không có các chức năng do máy chủ quảng cáo cung cấp.
 • Tùy chọn báo cáo là một trong những khả năng duy nhất được chia sẻ bởi cả máy chủ quảng cáo và SSP.

Máy chủ quảng cáo và SSP là các phần công nghệ riêng biệt với các chức năng và vai trò riêng biệt của chúng để thực hiện trong việc bán khoảng không quảng cáo của nhà xuất bản.

Mặc dù SSP tập trung vào việc cho phép nhà xuất bản bán không gian quảng cáo còn lại của họ một cách thuận tiện, máy chủ quảng cáo là thứ cuối cùng cho phép quảng cáo của nhà quảng cáo được phân phát đến trang web của nhà xuất bản.


DMP là gì?

Trong tiếp thị và quảng cáo, DMP là viết tắt của “Nền tảng quản lý dữ liệu”.

Trong bối cảnh quảng cáo, DMP được sử dụng bởi cả nhà xuất bản và nhà quảng cáo.

DMP là kho lưu trữ dữ liệu của bên thứ nhất, thứ hai và thứ ba – và được sử dụng để thông báo và cải thiện cả quy trình ra quyết định của con người và quy trình ra quyết định tự động (thường là bằng cách phân đoạn đối tượng) .

Mặc dù một số DMP quản lý tất cả các loại dữ liệu này, hầu hết các DMP đều tập trung vào dữ liệu của bên thứ ba.

Trong bối cảnh quảng cáo kỹ thuật số, các DMP chủ yếu dựa vào dữ liệu của bên thứ ba dưới dạng cookie để cung cấp khả năng nhắm mục tiêu quảng cáo nâng cao.

Tuy nhiên, với sự kết thúc của cookie của bên thứ ba , vai trò của DMP trong quảng cáo có lập trình sẽ trở nên ít ảnh hưởng hơn so với những năm trước.

Là một phần của hệ sinh thái quảng cáo có lập trình, vai trò của DMP là cải thiện các chức năng của DSP và SSP bằng cách cung cấp thêm dữ liệu về người dùng web.

Cho đến khi cookie của bên thứ ba ngừng hoạt động, DMP sẽ tiếp tục cải thiện mức độ liên quan của quảng cáo, cho phép nhà xuất bản hưởng lợi từ việc tăng doanh thu quảng cáo, đồng thời cho phép nhà quảng cáo đảm bảo nhiều nhấp chuột hơn từ những người quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của họ.

Bài viết hướng đến nhà xuất bản này nêu bật các cách khác nhau trong đó DMP có thể được sử dụng để phân phát quảng cáo hiệu quả hơn, trong khi bài viết hướng đến nhà quảng cáo này đề cập đến các lợi ích của việc nhắm mục tiêu theo đối tượng nâng cao của DMP và tiếp cận đối tượng từ quan điểm của nhà quảng cáo.

Mặc dù DMP được dự báo sẽ ít tác động hơn trong quảng cáo có lập trình, nhưng các nền tảng này đang tích cực phát triển và thích ứng với những thay đổi về quyền riêng tư, đồng thời vẫn cung cấp một loạt các chức năng tiếp thị thông minh, có thể được khám phá với tổng quan này về cách hoạt động của DMP .

DMP so với DSP & SSP

Sự khác biệt giữa DMP và các đối tác DSP / SSP của nó là rất khác biệt khi so sánh với các phần mềm adtech khác, thường có các tính năng và chức năng trùng lặp.

Mặc dù DSP và SSP đều cho phép nhà quảng cáo và nhà xuất bản (tương ứng) kết nối và tương tác trong hệ sinh thái quảng cáo có lập trình, DMP không thực hiện chức năng như vậy.

Thay vào đó, DMP chỉ tập trung vào việc lưu trữ dữ liệu đối tượng và áp dụng dữ liệu đó trong quảng cáo có lập trình để tăng phạm vi tiếp cận, độ chính xác và giá trị tổng thể của quảng cáo, cho cả nhà xuất bản và nhà quảng cáo.

Cách dễ nhất để nhớ sự khác biệt là hiểu rằng DMP là “nhà cung cấp dữ liệu”, trong khi DSP và SSP thì không.

Trong bối cảnh của quảng cáo có lập trình, DMP sống như một phần tích hợp của chính hệ sinh thái có lập trình và đóng vai trò thúc đẩy các giao dịch quảng cáo tự động diễn ra với dữ liệu đối tượng, thay vì tạo điều kiện cho chính các giao dịch quảng cáo.


CDP là gì?

Trước khi tìm hiểu sâu hơn, trong trường hợp bạn muốn có lời giải thích chuyên sâu hơn cụ thể về chủ đề CDP – Hướng dẫn cơ bản về CDP của HubSpot sẽ là tài nguyên bạn nên tham khảo để có được hiểu biết cơ bản về CDP, DMP và CRM.

Nếu bạn muốn có “ý kiến ​​thứ hai” (và hãy thành thực, đó không bao giờ là một ý tưởng tồi đối với bất kỳ điều gì liên quan đến adtech) Econsultancy cũng đã tổng hợp một phần tuyệt vời bao gồm thông tin tương tự cho các nhà quảng cáo muốn tìm hiểu thêm về CDP so với DMP và CRM .

Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã cố gắng hết sức để gắn mọi thứ trở lại cách các nền tảng này hoạt động từ góc độ quảng cáo.

Để bắt đầu đơn giản, trong tiếp thị và quảng cáo, CDP là viết tắt của “Nền tảng dữ liệu khách hàng”.

Trong bối cảnh quảng cáo, CDP có thể được sử dụng bởi cả nhà xuất bản và nhà quảng cáo.

Các CDP tập trung vào việc thu thập dữ liệu của bên thứ nhất và PII ( thông tin nhận dạng cá nhân ) .

Thông qua thông tin của bên thứ nhất này, CDP có thể xây dựng và quản lý hồ sơ khách hàng chi tiết chứa các thông tin chi tiết có giá trị về cơ sở khách hàng của thương hiệu.

Hồ sơ khách hàng của một CDP được sử dụng để theo dõi các chỉ số tương tác của khách hàng như tỷ lệ chuyển đổi, tỷ lệ giữ chân khách hàng và các chức năng tiếp thị hướng đến khách hàng khác.

Trong một số trường hợp, CDP cũng sử dụng dữ liệu của bên thứ ba để nâng cao tính chi tiết của hồ sơ khách hàng.

Mặc dù một số chức năng của CDP có thể được sử dụng trong quảng cáo (ví dụ: theo dõi tỷ lệ nhấp vào quảng cáo và tạo đối tượng “phản chiếu” dựa trên dữ liệu khách hàng hiện có) , CDP theo truyền thống không tham gia trực tiếp vào quá trình quảng cáo có lập trình.

Nói cách khác, dữ liệu của bên thứ nhất được CDP thu thập trong quá khứ đã được áp dụng khi đưa ra các quyết định quảng cáo chiến lược, nhưng có một ứng dụng hạn chế trong chính các hoạt động quảng cáo (ad ops) .

Tuy nhiên, với sự kết thúc của cookie của bên thứ ba, không có khả năng các công ty sẽ bắt đầu dựa nhiều hơn vào việc tích hợp dữ liệu CDP vào các chiến lược quảng cáo theo định hướng dữ liệu của bên thứ nhất mới được tạo của họ.

CDP và DMP: Sự khác biệt là gì?

Nếu CDP và DMP dường như có các định nghĩa giống nhau đến khó chịu – thì bạn không đơn độc trải nghiệm cảm giác này.

Trong một bài báo của Digiday , tác giả Yuyu Cheb viết “Không có định nghĩa rộng rãi trong ngành cho CDP” và “… đường thẳng đang mờ dần khi các DMP chính đang phát triển” .

Kể từ khi bài báo được xuất bản vào cuối năm 2017, các dịch vụ cung cấp dịch vụ của DMP đã bị buộc phải trùng lặp theo nhiều cách với các dịch vụ của CDP để vẫn phù hợp với tất cả những thay đổi đang diễn ra trong bối cảnh quyền riêng tư của người dùng toàn cầu đang thay đổi.

Bất chấp sự nhầm lẫn, có một cách đơn giản để phân tách và định nghĩa các thuật ngữ này ở cấp độ rộng – và nó tóm tắt về ngữ nghĩa giữa các thuật ngữ “quảng cáo” và “tiếp thị”.

DMP tập trung vào “quảng cáo” , nghĩa là họ tập trung vào việc đưa thông điệp đến trước những đối tượng “không xác định” có thể có sẵn dữ liệu cực kỳ hạn chế để xác định chúng.

Các CDP tập trung vào “tiếp thị” , nghĩa là họ tập trung vào việc đưa thông điệp đến những đối tượng “đã biết” có hồ sơ khách hàng và lịch sử gắn bó với thương hiệu.

Chúng là hai hệ thống khác nhau khen ngợi lẫn nhau – DMP chủ yếu tập trung vào việc thu thập dữ liệu của bên thứ ba từ một đối tượng cực kỳ rộng, trong khi CDP chủ yếu tập trung vào việc thu thập dữ liệu của bên thứ nhất từ ​​một nhóm khách hàng đã xác nhận được nhắm mục tiêu.

Nếu định nghĩa đó vẫn còn chỗ cho sự nhầm lẫn hoặc bạn tự đặt câu hỏi liệu một nền tảng nhất định có phải là DMP, CDP hay cả hai hay không, đó là bởi vì bản thân ngành công nghiệp công nghệ quảng cáo vẫn còn nhiều sự nhầm lẫn.

Để đọc thêm về sự khác biệt giữa hai nền tảng này, hãy tham khảo bài viết “ Điều này chúng tôi gọi là CDP là gì? ”Được viết bởi Martin Kihn, Phó Chủ tịch Nghiên cứu tại Gartner, cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về những gì được ông gọi là“ Cuộc tranh luận tuyệt vời của CDP và DMP ”.

CDP và CRM: Sự khác biệt là gì?

CRM là viết tắt của Customer Relationship Management (nền tảng) .

Không có gì lạ khi có sự nhầm lẫn nảy sinh khi thảo luận về CDP và CRM trong cùng một cuộc trò chuyện.

May mắn thay, sự khác biệt giữa CDP và CRM được xác định rõ ràng hơn một chút so với ranh giới mờ của CDP và DMP.

Như tên của nó, CRM được xây dựng để tập trung vào việc quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho các bước có thể hành động trong quá trình xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

Để cung cấp sự khác biệt rõ ràng về ngữ cảnh giữa CDP và CRM – hãy nghĩ về nó theo cách này:

CRMS tập trung vào “bán hàng” , có nghĩa là các nền tảng này tập trung vào việc cung cấp cho các nhóm bán hàng các công cụ và thông tin họ cần để xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng.

Các CDP tập trung vào “tiếp thị” , nghĩa là họ thu thập dữ liệu tương tác của khách hàng rất chi tiết để giúp các nhóm tiếp thị đưa ra các quyết định chiến lược sáng suốt.

Tương tự như CDP, CRM cũng lưu trữ dữ liệu và xây dựng hồ sơ về người dùng khi thông tin được thu thập về họ. Điều này bao gồm dữ liệu của bên thứ nhất, thứ hai và thứ ba từ các nguồn khác nhau.

Ví dụ: một CRM có thể theo dõi và lưu trữ thông tin về trang mà người dùng đã khám phá trang web lần đầu tiên và loạt trang mà người dùng đã truy cập trước khi đăng ký bản tin hoặc dịch vụ trực tuyến, trước khi đưa chúng vào đường dẫn của nhóm bán hàng.

CRM cũng sẽ lưu trữ dữ liệu PII của cá nhân, bao gồm địa chỉ email, họ và tên của họ, thậm chí có thể bao gồm một số dữ liệu của bên thứ hai và thứ ba được nhân viên bán hàng thêm vào hồ sơ của cá nhân đó trong hoặc sau cuộc gọi bán hàng.

Để cung cấp sự tương tự theo ngữ cảnh hư cấu – hãy tưởng tượng quá trình chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng như một cuộc đua tiếp sức – diễn ra trên “đường đua tiếp sức bán hàng” CRM.

“Đường đua tiếp sức bán hàng” CRM tập trung vào quá trình truyền “dùi cui” giữa các thành viên của nhóm bán hàng, đảm bảo rằng tất cả thông tin về khách hàng được mỗi thành viên trong nhóm bán hàng biết đến nhất quán trong mỗi lần “vượt qua ”Cho đến khi đợt bán hàng kết thúc.

Ngay sau khi khách hàng tiềm năng trở thành khách hàng, “cuộc chạy đua tiếp sức” bán hàng kết thúc.

Khi quá trình bán hàng kết thúc – hãy tưởng tượng quá trình theo dõi hành động của khách hàng khi các cá nhân bước vào một “cơ sở tiếp thị phòng tập thể dục” của CDP.

Đây là nơi nó trở nên thú vị với một số chồng chéo. Khách hàng đến từ quy trình bán hàng CRM đang mặc áo đỏ tươi có nội dung “Tôi đến từ cuộc đua CRM”, có nghĩa là CRM có thể tiếp tục theo dõi một số hoặc tất cả các hành động được thực hiện bởi những cá nhân này.

Tuy nhiên, có những khách truy cập ẩn danh khác (người dùng không trải qua quy trình CRM) vào cơ sở tập thể dục, họ cũng đang thực hiện các hành động và tương tác với các thiết bị tập thể dục khác nhau và những thứ như máy bán hàng tự động – tất cả đều được gọi là “điểm tiếp xúc”.

CDP không quan tâm đến việc ai đó có mặc áo đấu màu đỏ tươi hay không. Tất cả những gì CDP quan tâm là theo dõi tần suất bất kỳ khách truy cập nào tiếp xúc với các điểm tiếp xúc nhất định – và nó theo dõi thông tin này một cách ẩn danh, bất kể danh tính của khách hàng có được biết hay không (số nhận dạng duy nhất đôi khi vẫn có thể được sử dụng để theo dõi những khách truy cập ẩn danh nào thực hiện hành động nào, xây dựng hồ sơ khách hàng “ẩn danh”) .

Nói cách khác, CDP chỉ theo dõi số lần khách truy cập sử dụng mỗi bộ tạ, bao nhiêu cú vô lê đã diễn ra trong một trận bóng chuyền, bao nhiêu quả bóng rổ đã được ném xuống và bao nhiêu lần bán hàng đang diễn ra tại cửa hàng bán hàng tự động. máy móc.

Nếu một khách truy cập ẩn danh từng chuyển đổi thành khách hàng, lịch sử tương tác của họ với thiết bị tập thể dục (hay còn gọi là điểm tiếp xúc phần mềm mà họ đã tương tác) sẽ được chuyển sang hồ sơ dữ liệu khách hàng bên thứ nhất của họ, giả sử rằng CDP cung cấp theo dõi dữ liệu ẩn danh tính năng.


Có thể rút ra một điểm khác biệt bổ sung là CRM không thu thập “dữ liệu ngoại tuyến”, trong khi CDP có thể tích hợp, kết nối và lưu trữ thông tin từ các nguồn ngoại tuyến, chẳng hạn như ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc mua hàng tại cửa hàng (chỉ là một vài ví dụ) .

CDP và CRM là những hệ thống khen ngợi lẫn nhau, thay vì cạnh tranh về các chức năng giống nhau.

Phân tích chi tiết hơn về cách hoạt động của CDP và CRM cũng như sự khác biệt giữa hai loại này, có sẵn tại đây .


Cuộc thách thức cuối cùng: Máy chủ quảng cáo so với DSP, SSP, DMP, CDP & CRM

Rất nhiều điều đã được đề cập trong hướng dẫn này.

Có đủ ba chữ cái viết tắt bay xung quanh để nấu lên một nồi canh tràn đầy bảng chữ cái.

Trong trường hợp vẫn còn một số nhầm lẫn xung quanh bất kỳ thuật ngữ nào trong số này, có thể hữu ích nếu nghĩ về chúng trong các danh mục rộng.

Phân phát quảng cáo và lưu trữ / quản lý các yếu tố phương tiện quảng cáo:
Máy chủ quảng cáo

Kết nối các nhà quảng cáo và nhà xuất bản với quảng cáo có lập trình:
DSP, SSP

Nền tảng dữ liệu hỗ trợ trong chiến lược quảng cáo và nhắm mục tiêu quảng cáo:
DMP, CDP, CRM

Như một phần thưởng, đây là một “vòng cấp tốc” nhanh của mỗi học kỳ để tóm tắt mọi thứ:

 • Máy chủ quảng cáo: Được sử dụng để lưu trữ và phân phát quảng cáo.
 • DSP: Được các nhà quảng cáo sử dụng để kết nối với hệ sinh thái quảng cáo có lập trình (để mua khoảng không quảng cáo tự động) .
 • SSP: Được nhà xuất bản sử dụng để kết nối với hệ sinh thái quảng cáo có lập trình (để bán khoảng không quảng cáo tự động) .
 • DMP: Tập trung vào việc lưu trữ và tận dụng dữ liệu của bên thứ ba trong quảng cáo có lập trình.
 • CDP: Tập trung vào việc lưu trữ và tận dụng dữ liệu khách hàng của bên thứ nhất, chủ yếu là để tiếp thị.
 • CRM: Tập trung vào việc lưu trữ và tận dụng dữ liệu khách hàng tiềm năng đã biết, hầu hết cho các đường ống bán hàng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here