Có thể tạo quảng cáo tự động trên Google Ads đối với một số nhà quảng cáo

0
16

Hiện tại ở giai đoạn thử nghiệm, một số nhà quảng cáo đã có thể để cho Google Ads tự động tạo quảng cáo dựa trên website, trang đích hay từ khoá từ kiếm.

Thử nghiệm này của Google có khả năng tự động tạo những mẫu quảng cáo bổ sung (đoạn mô tả và tiêu đề). Nội dung quảng cáo của bạn sẽ được lấy từ các nguồn đầu vào sau:

  • Trang đích (Landing Page).
  • Các trang website (webpage) có liên quan.
  • Các quảng cáo văn bản hiện tại (text ads) có trong cùng một nhóm quảng cáo (ad group).
  • Các từ khóa nằm trong cùng một nhóm quảng cáo.

Tính năng tạo quảng cáo tự động của Google Ads hoạt động như thế nào?

Google Ads đang thử nghiệm tính năng tạo quảng cáo tự động nên nếu bạn có quyền truy cập vào tính năng mới này, bạn sẽ là người hướng dẫn Google tạo những nội dung từ các nguồn đủ điều kiện dựa trên mức độ liên quan cũng như hiệu suất dự đoán.

Tính năng tạo quảng cáo tự động của Google Ads hoạt động như thế nào?
Tính năng tạo quảng cáo tự động của Google Ads hoạt động như thế nào?

Các nội dung quảng cáo mới có thể lấy toàn bộ một câu, chỉ một vài đoạn hay là cụm từ hoặc diễn giải theo một cách khác nhưng vẫn giữ nguyên được ý nghĩa của nội dung.

Có thể tắt tính năng tạo quảng cáo tự động của Google Ads không?

Bạn có thể chọn không sử dụng tính năng mới này của Google Ads bằng cách truy cập vào tài khoản Google Ads của mình, đi đến phần Cài đặt, sau đó nhấp chọn vào phần Nội dung quảng cáo được tạo tự động (Automatically created assets), sau đó chọn Tắt.

Giống như bất kỳ tính năng quảng cáo mới nào, dù đó là Google Ads hay là Facebook Ads, điều quan trọng nhất của bạn với tư cách là nhà quảng cáo cần quan tâm đó chính là thử nghiệm và không ngừng thử nghiệm.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here