Google tích hợp Google Tag vào Google Ads và Google Analytics

0
30

Google thông báo đã tích hợp Google Tag vào Google Ads và Google Analytics, cùng với một số nền tảng quản trị nội dung (CMS) khác.

Google Tag là gì?

Google Tag hay là Thẻ Google (gtag.js) là một thẻ (Tag) mà bạn có thể thêm vào website của mình để sử dụng đối với nhiều sản phẩm và dịch vụ của Google.

Khái niệm Google Tag là gì?

Thay vì bạn phải quản lý nhiều thẻ cho các tài khoản hay những sản phẩm khác nhau của Google, thì giờ đây có thể dùng Google Tag trên toàn bộ website của mình và kết nối thẻ này đến nhiều nơi khác nhau chẳng hạn như Google Ads hay Google Analytics.

Cài đặt Google Tag là một điều cần thiết để những nhà quảng cáo có thể hiểu cách khách hàng tương tác đối với website và quảng cáo (đến website).

Tích hợp Google Tag vào Google Ads và Analytics.

Các doanh nghiệp cũng như nhà quảng cáo sẽ sớm có thể tìm thấy thông báo về việc được phép tích hợp trực tiếp Google Tag vào Google Ads & Google Analytics.

Tích hợp Google Tag vào Google Ads và Analytics.
Tích hợp Google Tag vào Google Ads và Analytics.

Sự khi được tích hợp, các nhà quảng cáo hay nhà phát triển có thể hạn chế được việc phải thêm quá nhiều mã (code) cho từng sản phẩm, dịch vụ của Google vào website mình.

Đối với những doanh nghiệp sử dụng hệ thống quản lý nội dung (CMS – Content Management Systems) hoặc trình tạo một website phổ biến, giờ đây, họ cũng có thể cài đặt Google Tag mới trên website của mình mà không cần thực hiện những thay đổi thủ công với code web.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here